มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบัญชีอาสา วันเด็กแห่งชาติ

11 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 7 ก.พ. 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบัญชีอาสา วันเด็กแห่งชาติ จากการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในวันเด็ก โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต้องจัดทำแบนเนอร์รณรงค์การไม่ทิ้งขยะในช่วงก่อนงานวันเด็ก และจัดทำสื่อวีดีโอที่ถ่ายทำจากการลงพื้นที่ใน    กิจกรรมบัญชีอาสา วันเด็กแห่งชาติ และทีมที่มียอดไลค์และแชร์สูงสุดจะได้รับรางวัลตามกติกาการแข่งขัน ซึ่งทีมชนะเลิศ ได้แก่ทีม Ocean ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมEleven Girl Group และทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Save the World ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 1