รณรงค์การแต่งกายด้วยชุดพื้นถิ่น

6 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 5 ก.พ. 2563 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นถิ่น เพื่อร่วมรณรงค์และอนุรักษ์การแต่งกายตามศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และเพื่อร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรม นำสันติสุข โดยธีมของหลักสูตร คือ เทศกาลฮารีรายอ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายภาพ