พิธีปิดกีฬาสานสัมพันธ์ หลักสูตรบัญชี ครั้งที่ 1

25 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมกีฬา

วันที่ 19 มกราคม 2563 คณาจารย์และศิษย์เก่าหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้เกียรติร่วมพิธีปิดการแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ครั้งที่ 1” ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนักศึกษาทุกชั้นปีรวมถึงศิษย์เก่า ได้เล่นกีฬาร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในหมู่คณะ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ส่งผลให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลายจากการเรียน มีความสุขจากการออกกำลังกายร่วมกันและสนุกสนานที่มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในชั้นเรียนต่อไป