พิธีเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ หลักสูตรบัญชี ครั้งที่ 1

25 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมกีฬา

วันที่ 18-19 มกราคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยมีคณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขัน 4 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย วอลเลย์บอล แชร์บอล ฟุตซอล และกีฬาพื้นบ้าน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมกีฬาครั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับบความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปีของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว อีกทั้งยังเป็นการคลายความเครียดจากการเรียน ในช่วงกลางภาคการศึกษาและนักศึกษายังได้ฝึกทักษะในการบริหารจัดการกิจกรรมโครงการที่เกิดจากความต้องการของนักศึกษาอีกด้วย