สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

13 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) รับสมัครนักศึกษา

วันที่ 12 ม.ค. 2563 อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยในการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน) ทั้งนี้มีนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยความเรียบร้อย