วันเด็กแห่งชาติของคณะวิทยาการจัดการ Msc Spy Kid’s สายลับ วจก ค้นหา “เด็กดี”

January 11, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 11 ม.ค. 2563 คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของคณะวิทยาการจัดการ Msc Spy Kid’s สายลับ วจก ค้นหา “เด็กดี” ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา เพื่อร่วมกันค้นหาเด็กดีตามจุดต่าง ๆ ภายในงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งหลายๆ หน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้