แนะแนวการศึกษาพื้นที่จังหวัดยะลา

30 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา จากการลงพื้นที่พบว่ามีนักเรียนในโรงเรียนให้ความสนใจและสมัครในรอบ Portfolio หลายราย