กีฬาพื้นบ้าน กีฬาจันทร์กะพ้อเกมส์ (บุคลากร) ครั้งที่ 6

December 26, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 คณาจารย์และบุคลากรหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ (บุคลากร) ครั้งที่ 6 ประกอบด้วย กีฬาสาธิต "ปามอ" วิ่งผลัดกระสอบ วิ่ง 4 ขา กินวิบาก และวิ่งผลัดหลังหนีบลูกบอล ณ โรงยิมเนเซียม อาคาร Student Union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา