กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2563

December 26, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณาจารย์และบุคลากรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2563 โดยมี ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการร่วมกิจกรรมในธีม MSc Colorful newyear party  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีภายในคณะ นอกจากนี้ยังร่วมลุ้นรับของรางวัลทองคำจากทีมผู้บริหารและของรางวัล ณ บริเวณลานน้ำพุ คณะวิทยาการจัดการ