กิจกรรมทำบุญ 2 ศาสนาคณะวิทยาการจัดการ

December 26, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณาจารย์และบุคลากรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ 2 ศาสนา ของคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรในคณะ ร่วมกิจกรรมทำบุญ 2 ศาสนา ในการนี้ทางศาสนาพุทธ นิมนต์พระจำนวน 5 รูป  ณ ห้องปฏิบัติการทางศาสนาพุทธ และทางศาสนาอิสลามได้มีการละหมาดฮายัต ณ ห้องละหมาด กิจกรรมในครั้งนี้คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมแต่งกายด้วยชุดวัฒนธรรมท้องถิ่น  และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ บริเวณ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ