นกน้อยพลัดถิ่น เจ้าบินอย่างไร

16 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และ 2 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับรุ่นน้อง ณ โรงเรียนจริยธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการ “นกน้อยพลัดถิ่น เจ้าบินอย่างไร” ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้กับรุ่นน้องที่อยู่ในระหว่างตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทางหลักสูตรต้องขอขอบคุณนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในครั้งนี้