SME จัดทำบัญชีอย่างไรเพื่อเข้าสู่ยุค Digital Economy

12 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานบริการวิชาการ

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด และอาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ในหัวข้อ SME จัดทำบัญชีอย่างไรเพื่อเข้าสู่ยุค Digital Economy โดยมีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เป็นประธานในกิจกรรมการอบรม ในนามของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจึงได้ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม