อาจารย์สาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมชมการประกวดปลุกปั้นนวัตกรรม

September 1, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนานักศึกษา

วันที่ 19 ส.ค. 2562 อาจารย์สาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมชมการประกวดปลุกปั้นนวัตกรรม ที่ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ ธีม “ปลุกปั้นนวัตกรรมท้องถิ่น” ประกวดภาพแผนธุรกิจ Business Canvas Model (BMC) โดยได้รับเกียรติจาก คุณนูรชาฮีดา อุเซง คุณชาริฟ เด่นสุมิตร และคุณฮาบิลลา จะปะกียา วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านแผนธุรกิจ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดในวันนี้ มี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน 10 ทีม ซึ่งผ่านการคัดเลือกรอบแรกจาก 25 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้