นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรม มรย.วิชาการ 62

September 1, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 18-22 ส.ค. 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรม มรย.วิชาการ 62 โดยแบ่งเป็นกิจกรรมนวัตกรรมจากผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรที่ได้รับรางวัล การออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น และการร่วมเล่นกิจกรรมกับน้อง ๆ นักเรียนที่เข้ามาร่วมงาน มรย.วิชาการ 62 อย่างสนุกสนานบริเวณลานน้ำพุ หน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ