อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ร่วมพิธีเปิดงาน มรย.วิชาการ 62 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์

1 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนาอาจารย์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ร่วมพิธีเปิดงาน มรย.วิชาการ 62 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมเปิดงาน มรย.วิชาการ 62 “นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น” และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2562 “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์”