อาจารย์สาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมการประชุมชี้แจง การจัดสรรงบประมาณในระดับหลักสูตร

September 1, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานประชุม

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมการประชุมชี้แจง การจัดสรรงบประมาณในระดับหลักสูตร โดยมีผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ฝ่ายงานบริหารของคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ