อาจารย์ดร. สุกฤษตา พุ่มแก้ว เข้าร่วมงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี

1 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานบริการวิชาการ

เมื่อระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว ได้เข้าร่วมงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี  ในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรย้อมผ้าสีสมุนไพรที่ได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัดเพื่อเข้าประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีตัวแทนกลุ่มฯ ผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัดที่เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 76 จังหวัด พร้อมมีการจัดบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายมากกว่า 1,500 บูธ ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาชุมชน