กิจกรรมทดสอบพิมพ์ดีด ครั้งที่ 2

August 13, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เปิดให้มีการทดสอบพิมพ์ดีด ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาเตรียมสหกิจ และนักศึกษาที่สอบพิมพ์ดีดในครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน โดยจัดสอบในวันพุธ ที่ 28 ส.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป