พิธีวางพานพุ่ม (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) ถวายสักการะ เนื่องในงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

August 8, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันพุธที่ 7 ส.ค. 2562 อาจารย์สาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) ถวายสักการะ เนื่องในงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา