อบรมปฏิบัติการดำเนินการจดลิขสิทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา ตำรา งานวิจัย ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

July 25, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนาอาจารย์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการดำเนินการจดลิขสิทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา ตำรา งานวิจัย ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร พร้อมด้วย ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในการจดลิขสิทธ์ เพื่อให้คณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ เข้าใจและสามารถนำผลงานของตนเองมีดำเนินการจดลิขสิทธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผลงานและมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ