พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

July 25, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 24 ก.ค. 2562 อาจารย์สาขาวิชาการบัญชีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา