วันคล้ายวันสถานปนา โรงเรียนฝึกหัดครูยะลา

July 8, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 1 ก.ค. 62 อาจารย์พยอม ตอบประโคน อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา "1 กรกฎาคม เนื่องในวันคล้ายวันสถานปนา โรงเรียนฝึกหัดครูยะลา" ซึ่งมีพิธีการทางศาสนาพุทธ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาต ณ อาคารประกอบ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา