พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

May 16, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา