กิจกรรมรวบรวมข้อมูลประเพณีลอยแพ

May 11, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 11 พ.ค.2562 อาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้วและอาจารย์พยอม ตอบประโคน ร่วมด้วย ผู้บริหารคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาสาขาการจัดการ ภาค กศ.บป. เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมรวบรวมข้อมูลประเพณีลอยแพ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการสืบสานทำนุบำรุงประเพณีลอยแพ ภายในงาน มีกิจกรรมมากมาย เช่น ชกมวยในน้ำ การแข่งขันเรือหางยาว เป็นต้น