กิจกรรมสัมมนาโครงงานสหกิจศึกาา

March 8, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาโครงงานสหกิจศึกษา วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องซาลัค อาคารคณะวิทยาการจัดการ