ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา

January 29, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วันที่ 14 พ.ย. 2561 อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด และ อาจารย์สุกฤษตา พุ่มแก้ว อาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ร่วมกับงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนพัฒนาวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา