ประชาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

January 29, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2561 อาจารย์อับดุลเราะห์มาน สาและ ได้รับเกียรติจากนักศึกษาสาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาให้มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "มารู้จักภาษีมูลค่าเพิ่ม" พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรบัญชีบัณฑิตด้วย