นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/61

January 29, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวนิเทศนักศึกษา

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ อาจารย์สาขาการบัญชี นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ณ บริษัท สสุภาการบัญชี จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนักศึกษาจำนวน 4 คน ปฏิบัติการฝึกฯ ในหน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้อาจารย์นิเทศ นักศึกษาและหน่วยงาน ได้ร่วมกันแก้ไขข้อบกพร่องจากกระบวนการปฏิบัติงานผ่านโครงงานของนักศึกษา นอกจากนี้ทีมอาจารย์นิเทศได้มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ให้กับหน่วยงานดังกล่าวอีกด้วย