นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/61

January 29, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

วันที่ 14-01-62 อ.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ นิเทศก์นักศึกษาสาขาการบัญชี ณ สนง.เอส พี เค ธุรกิจการบัญชีและภาษีอากร..นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการฝึกงานตรงตามวัตถุประสงค์ เรียนรู้งานได้เร็ว มีจิตอาสาและสามารถทำงานเสร็จตรงตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย ได้รับคำชื่นชมดีเยี่ยมจากสำนักงาน