นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/61

January 29, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

วันที่ 16 ม.ค. 2562 อ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ ให้การนิเทศนักศึกษา ณ สำนักงานบัญชีอรัญญาและเพื่อน ซึ่งทางหน่วยงานมีพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างดี