อาจารย์มานพ ทองไทย

January 26, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์มานพ  ทองไทย

ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด