ติดต่อเรา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299630 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : [email protected]