บุคลากร

อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์พยอม ตอบประโคน
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์อับดุลเราะห์มาน สาและ
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 ()

อีเมล์ : [email protected]


ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวอานีตา อาแซบากา
(เจ้าหน้าทีประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0807108786 ()

อีเมล์ : [email protected]