งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.คณบดีร่วมให้กำลังใจทีมสโมนักศึกษาและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ในการฝึกซ้อมกีฬาสีจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 11

วันที่ 16 มกรมคม 2566 รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยอาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร หัวหน้างานฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา มาให้กำลังใจทีมสโมนักศึกษาและนักศึกษาคณะวิทยาการ และมอบเงินสนับสนุนสวัสดิการกีฬาจันทน์กะพ้อให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ที่เสียสละเวลาในการฝึกซ้อมสแตนเชียร์เพื่อเติมเต็มกีฬาจันทน์กะพ้อของคณะวิทยาการจัดการให้สมบูรณ์

แกลเลอรี่