งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมหารือดำเนินการกิจกรรมทดแทนกิจกรรม มรย. วิชาการ

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาการจัดการ เพื่อประชุมหารือดำเนินการกิจกรรมทดแทนกิจกรรม มรย. วิชาการ ณ ห้องประชุมปิน หลาง ชิง ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่