งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานรวมถึงรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงาน

วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานรวมถึงรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่