งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

บริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด "SINGHA BIZ COURSE" THE SMART INTERNSHIP โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3-4 และนักศึกษาจบใหม่ ที่จะฝึกแบบลงลึกรอบด้านด้วยการ "ทำงานจริง" ให้ "ทำงานเป็น"

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด