งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก

วันนี้ (12 ม.ค. 63) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดยอาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมทีมงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่