งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผลิตข่าว

การผลิตสกู๊ปท่องไปกับไบค์เกอร์ทางรายการที่นี่ภูเก็ต บริษัทออกสื่อ จำกัดในช่วงสเปเชียลรีพอร์ต

การผลิตสารคดีเชิงข่าาวของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT 2HD ในช่องรายการรอบทิศถิ่นไทย

เช็คอินของกินเมือง หาดใหญ่

BIG 4 ผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์

สาระดีที่ Mcot

เสียงสานใจ สำเนียงสองภาษา บทความเพื่อกำลังใจ

เช็คอินตรัง

เกร็ดความรู้วัยมันส์ทันไอที

โปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์

สารคดี เศรษฐีวัยทีน

การผลิตสื่อออนไลน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

เยาวชนกับการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ

หนังสือเสียงบทความสร้างกำลังใจ

ประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี

อินโฟกราฟิก เรื่อง ของดีเมืองตรัง

การผลิตสื่อ เพื่อ การประชาสัมพันธ์