งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมวาระ พิจารณากิจกรรมค่ายนักเรียน การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และอื่น ๆ

(วันนี้ 9 ต.ค 2562) อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ พร้อมด้วย หัวหน้างานจัดการศึกษา ประธานหลักสูตร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรประจำคณะ และนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุม วาระ พิจารณากิจกรรมค่ายนักเรียน การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และอื่น ๆ ณ ห้องประชุมปิง หลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่