งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย Universitas Negeri Malang (UM) ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 ส.ค 2562 อาจารย์อับบ๊าส พาลีเขตต์ หัวหน้างานจัดการศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย Universitas Negeri Malang (UM) ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2562  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มูฮัมหมัด ปุ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม มาเป็นกรรมการคุมสอบในครั้งนี้

แกลเลอรี่