งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนเตรียมจัดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ ภายใต้ธีม "ปลุกปั้นนวัตกรรมท้องถิ่่น" ในงาน มรย.วิชาการ 62

เมื่อวาน (วันที่ 23 ก.ค 62)  อาจารย์ ดร.นิมารูนี. หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์อับบ๊าส พาลีเขตต์ หัวหน้างานจัดการศึกษา เชิญประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนเตรียมจัดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ ภายใต้ธีม "ปลุกปั้นนวัตกรรมท้องถิ่่น" ในงาน มรย.วิชาการ 62 ณ สำนักงาน ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่